เช่ารถตู้อุบลทีที  โทร. 0837448440 line : ubontt
รถตู้เช่าแบบ vip นำเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี  
 
 • พบบริการรถตู้vipให้เช่าจังหวัดอุบลราชธานีระดับมืออาชีพ บริการด้วยรถตู้เช่าแบบ vip  8-9 ที่นั่ง เบาะใหญ่นุ่มนั่งสบาย 
 • ปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบคาดหน้าอกทุกที่นั่ง ภายในรถตู้vipให้เช่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ทีวี เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบ USB ทำให้ท่านได้รับความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • บริการด้วยคนขับรถตู้vipให้เช่าที่สุภาพเป็นกันเอง ชำนาญเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี และการท่องเที่ยวในลาวใต้ 
 • อัตราค่าเช่ารถตู้vipบริการประหยัดเพียง 1,800 บาทต่อวัน 
 • นึกถึงบริการเช่ารถตู้อุบลรถตู้vipอุบล เรียกใช้บริการของเรา 
 • เที่ยวอุบล เที่ยวลาวใต้ มั่นใจเรียกใช้ รถตู้vipให้เช่า อุบลทีที 
 • มั่นใจด้วยมาตรการป้องกันโรคติดต่อของเรา สะอาด ปลอดภัย
 • คนขับได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ทุกคน 
 • คนขับตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนให้บริการลูกค้า 
บริการรถตู้vipให้เช่า นำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
บริการรถทัวร์สองชั้นปรับอากาศนำเที่ยวทัวร์ประเทศ
บริการนำเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี
บริการนำเที่ยวลาวใต้ จากจังหวัดอุบลราชธานี

นโยบาย การมัดจำ/คืนเงินมัดจำ เช่ารถตู้อุบล กับ อุบลทีที

นโยบาย การมัดจำ/การคืนเงินมัดจำ การเช่ารถตู้ กับอุบลทีที
 • การมัดจำค่าเช่ารถตู้กำหนดมัดจำตามระยะการเช่ารถตู้ วันละ 500 บาท
 • เมื่อลูกค้าได้ตกลงใจในการเช่ารถตู้กับ อุบลทีที และได็โอนเงินเพื่อมัดจำการเช่ารถตู้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินมัดจำได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
 • การขอคืนเงินมัดจำ กรณี ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงานก่อนระยะเวลา 30 วัน อุบลทีที จะโอนเงินมัดจำคืนให้แก่ลูกค้าเต็มตามจำนวน 100 %
 • การขอคืนเงินมัดจำ กรณี ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงานก่อนระยะเวลา 15 วัน อุบลทีที จะโอนเงินมัดจำคืนให้แก่ลูกค้า จำนวน 70 %
 • การขอคืนเงินมัดจำ กรณี ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงานก่อนระยะเวลา 10 วัน อุบลทีที จะโอนเงินมัดจำคืนให้แก่ลูกค้า จำนวน 50 %
 • การขอคืนเงินมัดจำ กรณี ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงานก่อนระยะเวลา  5 วัน อุบลทีที จะโอนเงินมัดจำคืนให้แก่ลูกค้า  จำนวน 30 %
 • การขอคืนเงินมัดจำ กรณี ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงานก่อนระยะเวลา  3 วัน อุบลทีที จะโอนเงินมัดจำคืนให้แก่ลูกค้า  จำนวน 20 %
 • การขอคืนเงินมัดจำ กรณี ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงานก่อนระยะเวลา  2 วัน ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน
 • เงื่อนไขการเช่ารถตู้อุบล กับ อุบลทีที บริการรถตู้ให้เช่า จังหวัดอุบลราชธานี
 • เมื่อนักท่องเที่ยวตกลงตัดสินใจเช่ารถตู้อุบล กับอุบลทีที แจ้งรายละเอียดการเดินทางที่ครบถ้วนให้กับอุบลทีทีทราบแล้ว ทำการโอนเงินค่ามัดจำการเช่ารถตู้อุบล ถือว่าการจองรถมีผลสมบูรณ์ 
 • เมื่อนักท่องเที่ยว ลูกค้า โอนเงินมัดจำการจองรถตู้เช่า กับอุบลทีที แล้วถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการบริการเช่ารถตู้อุบลตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อได้ตกลงกันเป็นการเฉพาะแต่ละครั้งไป
 • ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเวลา บุคคล และจุดนัดพบ ในการ รับ-ส่ง ในการเดินทาง และความคลาดเคลื่อนในการแจ้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • การเช่ารถตู้อุบล จะคิดค่าเช่ารถตู้อุบล เป็นวันไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดค่าเช่าจะพิจารณา จากระยะเวลาในการเช่ารถ และระยะทางในการเช่ารถตู้มีรายละเอียด ดังนี้
  • กรณีเป็นการเช่ารถตู้อุบล โดยมีจุดเริ่มต้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังพื้นที่ต่างทั่วประเทศจะมีค่าเช่าขั้นต่ำในการเดินทาง เช่น อุบลฯ-กรุงเทพฯ ค่าเช่าขั้นต่ำ 3 วันๆละ 1,800 บาท ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดูกำนดราคาขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด)
  • กรณีเป็นการ เช่ารถตู้อุบล โดยมีจุดเริ่มต้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเดินทางไปยังภาคเหนือ และภาคใต้ จะคิดค่าเช่าวันละ 2,000 บาท/วัน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
  • กรณีเป็นการเช่ารถตู้อุบล เพื่อเดินทางไปยัง ประเทศลาว กัมพูชา และเวียตนาม จะคิดค่าเช่าวันละ 2,000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการเดินทางไปยังประเทศลาว
 • ระยะเวลาในการใช้รถตู้ ลูกค้าสามารถใช้รถตู้เช่าอุบล ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ของแต่ละวัน 
 • ในวันสุดท้ายของการเดินทางสามรถส่งรถตู้เช่าอุบล คืนได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. กรณีส่งรถตู้คืนหลังเวลา 20.00 น. จะมีค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 200 บาท และหากส่งรถตู้ในเวลา 24.00 น. จะมีค่าเช่าเพิ่ม 1,800 บาท
 • กรณี เป็นการเดินทางต่อเนื่อง เช่น เดินทางจาก อุบลฯ-กรุงเทพฯ จะไม่มีค่าล่วงเวลาในระหว่างการเดินทาง จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง หรือวันส่งรถตู้ค่าล่วงเวลาคืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ในการเดินทางที่มีระยะทางไกลลูกค้าต้องให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนในระหว่างการเดินทางตามสมควร มิควรเร่งรัดเวลาในการเดินทางจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • การประกันภัยในการเดินทาง กรณีลูกค้าต้องการทำประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ประกันภัยของรถตู้ ลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เบี้ยการประกันภัยขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการเช่ารถตู้
 • ลูกค้าจะไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดกฎหมายอื่นใดขึ้นมาในรถตู้เช่า กรณี มีการลักลอบกระทำความผิด เช่น ลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายมากับสัมภาระในการเดินทาง ถือว่าเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของลูกค้า ผู้ให้บริการรถตู้ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 • ห้ามมิให้มีการดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน หรือเสพสิ่งเสพติด ภายในรถตู้เช่าหากมีการตรวจพบ หรือถูกดำเนินคดี ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดถือว่าเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของลูกค้า
 • กรณีเกิดความเสียหายแก่ตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบ ที่เกิดจากการกระทำของลูกค้า เช่น การทำให้อุปกรณ์ต่างชำรุดเสียหาย ฉีกขาด หรือสูญหายไป ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาตามที่ผู้ให้บริการเช่ารถตู้อุบลกำหนด
 • กรณีมีสารคัดหรั่งจากร่างกาย เช่น เลือด น้ำเหลือง ปัสสาวะ น้ำมูก อุจาระ อาเจียน หรือสิ่งใดอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลทั่วไปอันเกิดการการกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าทำความสะอาดรถตู้เช่า ครั้งละ 3,000 บาท หรือหากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆอันเกิดจากสิ่งคัดหลั่งดังกล่าว ลูกค้าต้องชดใช้ราคาให้แก่ผู้ให้บริการรถตู้เช่าตามที่กำหนด

Copy Right by UBONTT 
Tel. 0837448440 Line : ubontt
รถตู้อุบล เช่ารถตู้อุบล รถตู้เช่าจังหวัดอุบล รถตู้ vip อุบล เหมารถตู้อุบล รถตู้รับจ้างอุบล  เหมารถตู้เที่ยวอุบล เที่ยวอุบล เที่ยวลาวใต้